Opgavetyper / Stresshåndtering / Stress-coaching for ledere

STRESS – ET DILEMMA I HVERDAGEN

 
Stress-coaching for ledere
 
Formål:
 
 
At øge ledernes indsigt i begrebet stress og stress-håndtering. Desuden at øge ledernes færdigheder til at anvende forskellige coping-strategier og forstå hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer udvikling af stress. Den enkelte leder skal præsenteres for værktøjer, der kan bruges dels i forhold til håndtering af egen evt. stress, dels i forhold til håndtering af stress individuelt hos den enkelte medarbejder og generelt i medarbejdergruppen. Formålet er også at give lederne idéer til, hvordan de på et praktisk plan kan forholde sig organisatorisk og ledelsesmæssigt til faktorer, der kan virke som stressorer i hverdagen.
Lederen skal lære sit eget stress-potentiale at kende.
 
Indhold:
 
 
 •  Fysisk og psykisk stress
 •  Historien om en zebra
 •  HvaIndhold:d skaber stress?
 •  Positive og negative stress-signaler
 •  Hvordan viser stress sig?
 •  Forskelle i personlighed og stress
 •  Stress og værdier
 •  Stress og arbejdsglæde
 •  Hvor er din stress-tærskel?... og dine medarbejderes?
 •  Lederen kan gøre forskellen
 •  Sådan styrer I kampen mod stressen
 •  Praktiske øvelser
Metode:  
 
Kursusformen er vidensbaseret og procesorienteret. Der veksles mellem korte teoretiske oplæg og øvelser individuelt og i gruppe. Den enkelte leders erfaringer inddrages praktisk og gennem diskussion i grupper og i plenum. Der lægges vægt på aktiv involvering af den enkelte med erhvervspsykologerne som tovholdere på processen.
 
Vi forsøger at indkredse, hvad der VIRKER bedst og mest effektivt – BEST PRACTICES – individuelt og i virksomheden.

Vi prøver at finde eksempler på, hvad vi har lært om stress-håndtering i lyset af øvelser og feedback med fokus på konkrete, realistiske justeringer i fremtiden? F.eks. i relation til idé, indhold og form, aktører og metode. Hvis I har mødt barrierer, hvad har I så konkret gjort for at komme videre?

Vi vil anvende forskellige arbejdsredskaber som evt. vil være OPEN SPACE, REFLEKTERENDE TEAM eller lignende.
 
Lisa Mulvad, cand. psych. aut. | CVR: 19144194  | Tlf.: 20 43 08 85 | lisa.mulvad@mail.tele.dk