Opgavetyper / Aktiviteter ved afskedigelser / Seminar for tilbageværende ledere og medarbejdere

 

Formål:

Seminar for tilbageværende ledere og medarbejdere

I forbindelse med afskedigelsessituationen gives de tilbageværendeledere og medarbejdere det bedst mulige udgangspunkt for at “livet går videre”. De orienteres om baggrunden for afskedigelserne og de tiltag,der er gjort dels i forhold til de afskedigede medarbejdere, dels om deplaner, der ligger for at komme videre i  virksomhedens liv. De tilbageværende ledere og medarbejdere sikres indblik i nye organiseringer ivirksomheden og fremtidige mål, således at der skabes tryghed i hverdagen fremover. Medarbejderne får værktøjer til at være fremtidsrettede og ikke tilbageskuende. Eventuel skyldfølelse ved at være den, der blev, bearbejdes.
Desuden gives ledere og medarbejdere indsigt i, hvilke forhold i daglig- dagen, de kan gøre noget aktivt ved, for at dagligdagen kommer til at fungere bedst  muligt også efter, at deres afskedigede kolleger har forladt virksomheden.
 
Rammer:
Seminarer skræddersys til virksomheden og de målgrupper, der deltager. Indholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og teorier om organisation og personlig udvikling. Seminarer afholdes fx af 1 dags varighed med max 20 deltagere pr. seminar. Seminarerne gennemføres af erfarne konsulenter.
 
Metode: Seminarenes form er vidensbaseret og problemorienteret og består af korte teoretiske indlæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Desuden vises evt. film og inddrages video.
 
Lisa Mulvad, cand. psych. aut. | CVR: 19144194  | Tlf.: 20 43 08 85 | lisa.mulvad@mail.tele.dk