Opgavetyper / Kommunikation og samarbejde / Medarbejderudviklingssamtalen

 

Formål:
Medarbejderudviklingssamtalen
 
Formålet er at øge lederens færdigheder i at håndtere medarbejderudviklingssamtalen (MU) som en udviklende dialog mellem leder og medarbejder. Lederen skal gives indsigt i, hvordan MU kan sikre, at lederens (virksomhedens) mål og medarbejderens kompetenceudvikling/-ønsker trækker i samme retning.
 
Indhold:
  •  Medarbejderudviklingssamtalen som værktøj 
  •  Hvilke forudsætninger er et ”must”?
  •  Hvordan sættes ”scenen”?
  •  Kommunikation og kropssprog
  •  Hvordan skabes en stemning med tillid og åbenhed?  
  •  Hvordan håndteres den ”lukkede” medarbejder?  
  •  Hvordan håndteres den ”åbne/talende” medarbejder?  
  •  Hvordan gives ros og ris?  
  •  Hvordan følges op på MU?  
  •  Træning via cases  
Rammer:
Forløbet tager udgangspunkt i teorier om organisation, kommunikation og personlig udvikling. Kursetskræddersys til virksomheden og de målgrupper, der er aftagere af kursus. Kursusindholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og indhold og gennemføres som internat over 2 dage med 2 erfarne konsulenter. Der er max 16 deltagere pr. kursus.
 
Metode: Kursusformen er vidensbaseret og problemorienteret og består af korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Den enkelte deltagers erfaringer inddrages, og der indgår rollespil. Der vises evt. film og inddrages video. Desuden sikres, at den enkelte kursist oplever forløbet personligt involverende.
 
Lisa Mulvad, cand. psych. aut. | CVR: 19144194  | Tlf.: 20 43 08 85 | lisa.mulvad@mail.tele.dk