Hvem er Lisa Mulvad ?

 • Cand. psych. i 1988
 • Startede eget konsulentfirma i 1997
Tidligere ansættelser:
 • Udviklingskonsulent, Karriere og kompetencecentret, DJØF
 • Konsulent, leder- og medarbejderudvikling for private og offentlige virksomheder, Næstved Handelsskole
 • Konsulent, leder- og medarbejderudvikling for private og offentlige virksomheder, Lysgaard Rådgivning
 • Psykolog og intern konsulent, REVA-centret
 • Projekt- og afdelingsleder, psykolog i Dag- og Døgncentret 
 • Informationsmedarbejder, Direktoratet for Kriminalforsorgen 
 • Informationsmedarbejder, Skov- og Naturstyrelsen
 
Lisa Mulvad har:
 • Cand. psych. eksamen fra Københavns Universitet
 • autorisation fra Psykolognævnet under Socialministeriet
 • gennemført 1. del af Handelshøjskolens erhvervsøkonomiske suppleringsuddannelse,
 • deltaget i en række kurser inden for systemisk metode, kompetenceudvikling og personlig udvikling,
 • et tæt netværk med selvstændige konsulenter/erhvervspsykologer, som bidrager ved løsning af opgaver,
og er autoriseret i:
 • NEO Pi-R Profil
 • MBTI - Myers-Briggs Type Indikator trin I
 • MBTI - Myers-Briggs Type Indikator trin II
 • JTI - Jungs Type Indikator
 • FIRO-B  - Fundamental Interpersonal Relation Behavior
 • Element A
 Lisa Mulvad er karakteriseret ved at:
 • have overblik
 • kunne lide komplekse opgaver
 • gøre vanskelige emner håndterbare og "til at tale om"
 • være kreativ problemløser
Lisa Mulvad, cand. psych. aut. | CVR: 19144194  | Tlf.: 20 43 08 85 | lisa.mulvad@mail.tele.dk