Opgavetyper / Aktiviteter ved afskedigelser
Aktiviteter ved afskedigelser
  • Forberedelse af samtlige medarbejdere ved afskedigelse
  • Seminar for tilbageværende ledere og medarbejdere
  • Forberedelse af ledelse, ledere og tillidsrepræsentanter ved afskedigelser
  • Rådgivning af medarbejdere ved etablering af genplaceringskontor
  • Kursus for afskedigede medarbejdere
  • Psykologindsats/coaching
 
Lisa Mulvad, cand. psych. aut. | CVR: 19144194  | Tlf.: 20 43 08 85 | lisa.mulvad@mail.tele.dk