OPGAVETYPER

Opgaverne løses med afsæt i en forståelse og respekt for virksomhedens målsætning, værdigrundlag og kultur. Desuden er et vigtigt fokuspunkt at kunne støtte virksomheden og den enkelte medarbejder til fx at kunne omsætte nye strategier og forandringer til konkret ”virkelighed”.

Værdigrundlaget tager udgangspunkt i, at virksomheders liv og virke er væsentligt baseret på den enkelte medarbejder og hans/hendes engagement. Derfor sættes medarbejderens kompetence og udvikling i fokus, når der skal skabes ny læring, som styrker virksomheden og den enkelte medarbejder.

Opgaver løses for at skabe udvikling af virksomhed og medarbejdere. Opgaverne skræddersys typisk efter grundig research, og projekterne gennemføres i forhold til virksomhedens aktuelle og fremtidige behov.

Der kan være tale om udvikling og gennemførelse af: 

  • udviklingsforløb i bestemte afdelinger
  • udviklingsforløb for særlige medarbejdergrupper
  • leder- og medarbejderkurser  
  • seminarer, workshops og temadage  
  • gå-hjem-møder og foredrag  
  • klimaundersøgelse  
  • procesanalyse  
  • rekruttering  
  • individuel rådgivning