Psykologindsats/coaching

  • INDIVIDUELLE SAMTALER med medarbejdere  
  • INDIVIDUELLE SAMTALER med ledere  

formål

Formålet med psykologindsats/coaching er:

  • at støtte den enkelte afskedigede medarbejder til at forstå og bearbejde naturlige krisereaktioner i forbindelse med afskedigelse. 
  • at støtte og give sparring til den enkelte leder, som oplever varetagelsen af afskedigelsessituationen som særlig vanskelig, og give ham/hende bedre mulighed for at håndtere afskedigelses-situationen optimalt personligt og organisatorisk. 
  • støtte og give sparring til ledelsen/ledergruppen i forbindelse med afskedigelsessituationen, og give denne bedre mulighed for at håndtere afskedigelsessituationen optimalt organisatorisk

rammer

Alle aktiviteter udføres af psykolog, og varetages i overensstemmelse med psykologisk kriseteori og organisationsteori. 

Den enkelte medarbejder bør have mulighed for 1-5 samtaler, alt efter vurderet behov. Lederne og ledelsen coaches individuelt eller i gruppe ved samtaler efter vurderet behov.   

Hver samtaletime omfatter 45 min. konfrontationstid + 15 min. forberedelses- og bearbejdningstid.   

Derudover aftales et mindre omfang af tid til administration af samtaler.