Kursus for afskedigede medarbejdere

formål

I forbindelse med afskedigelse gives medarbejderne det bedst mulige udgangspunkt for, at komme videre med deres private og arbejdsmæssige liv. Medarbejderne skal derfor opnå bedre forudsætninger for at vurdere egne personlige og faglige ressourcer i forhold til deres fremtid. De orienteres om arbejdsmarkedets muligheder og krav både generelt og specifikt. Dette for at give et nuanceret grundlag for et fremtidigt jobvalg. Der skal gives konkret vejledning vedrørende støttesystemer i AF og A-kasse regi med henblik på jobskifte og evt. efteruddannelses- muligheder. 

Medarbejderne gives større selvindsigt, således at de bliver i stand til at vurdere personlige styrker og svagheder i forhold til at komme videre med deres liv. Ligeledes får de indsigt i, hvordan ikke kun “hårde” kvalifikationer men også “bløde” kvalifikationer spiller en væsentlig rolle for at få succes ved valg af fremtidigt job. I den forbindelse udarbejdes en personlig jobprofil. Medarbejderne vejledes desuden i målrettet jobsøgning, herunder jobansøgning, CV og jobsamtaler. Medarbejderne gives forudsætninger og værktøjer til at forstå og bearbejde naturlige krisereaktioner i forbindelse med afskedigelse. 

rammer

Forløbet tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets forhold og teorier om organisation og personlig udvikling. Kursus skræddersys til virksomheden og de målgrupper, der er aftagere af kursus. Kursusindhold tager udgangspunkt i ovennævnte formål. Kursus afholdes fx over 7 dage med max 15 deltagere pr. kursus. Der deltager 2 erfarne konsulenter pr. kursus. Desuden inddrages repræsentanter fra fx AF, A-kasse m.fl. Forud for afholdelse informeres om kursus fx ved informationsmøde(r) med deltagelse af kursusleder og der udarbejdes evt. en pjece.

metode

Kursusformen er vidensbaseret og problemorienteret og består af korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Desuden inddrages den enkelte kursists personlige og arbejdsmæssige erfaringer. Der vises evt. film og inddrages video. Desuden sikres, at den enkelte kursist oplever forløbet personligt involverende.