Forberedelse af ledelse, ledere og tillidsrepræsentanter ved afskedigelser

formål

I forbindelse med afskedigelser af en større gruppe medarbejdere i en virksomhed, er det vigtigt at ledelsen og de ledere, der varetager afskedigelsessamtalerne er “klædt på” til opgaven. Dels for at den enkelte afskedigede medarbejder oplever forløbet som det bedst mulige i den givne, triste situation. Dels for at arbejdsklimaet i virksomheden blandt de tilbageværende medarbejdere ikke præges unødigt negativt af afskedigelsessituationen.

Ledelsen coaches før og under afskedigelsernes effektuering, således at afskedigelserne får mindst mulig indflydelse på virksomhedens daglige virke under processen, og virksomheden “overlever” og handler fremadrettet på en konstruktiv måde. 

Lederne, der varetager afskedigelsessamtalerne gives grundig vejledning i gode personalepolitiske principper. Lederne får også indsigt i, hvilke krisereaktioner, der kan opstå ved disse samtaler, og hvorledes disse reaktioner håndteres mest hensigtsmæssigt. Lederne får desuden værktøjer til, hvordan de personligt klarer afskedigelsessamtalerne.

Tillidsrepræsentanterne “klædes på” til at varetage deres hverv bedst muligt, så de støtter deres kolleger i afskedigelsessituationen. Tillidsrepræsentanterne skal blandt andet vide, hvilke krisereaktioner, de kan opleve i medarbejdergruppen, og gives værktøjer til, hvordan disse reaktioner håndteres mest hensigtsmæssigt. Tillidsrepræsentanterne skal have indsigt i, hvordan de personligt klarer afskedigelsessituationen bedst muligt i forhold til medarbejderne.

rammer

Ved samtaler coaches ledelsen efter nærmere aftale af konsulent. Indholdet i samtalerne tager udgangspunkt i ovenstående formål og ledelsens behov. Seminarer skræddersys til virksomheden og de ledere og tillidsrepræsentanter, der deltager på seminar. Indholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og teorier om organisation og personlig udvikling. Seminarer afholdes fx af 1 dags varighed med max 20 deltagere pr. seminar. Seminarer afholdes dels for ledere, dels for tillidsrepræsentanter. Seminarerne gennemføres af 2 erfarne konsulenter.

metode

Coaching foregår ved samtaler. Seminarer vil være vidensbaseret og problemorienteret, og består af korte teoretiske oplæg og arbejde i grupper samt fælles dialog i plenum. Evt. vises film og inddrages video.