Seminar for tilbageværende ledere og medarbejdere

formål

I forbindelse med afskedigelsessituationen gives de tilbageværende ledere og medarbejdere det bedst mulige udgangspunkt for at “livet går videre”. De orienteres om baggrunden for afskedigelserne og de tiltag, der er gjort dels i forhold til de afskedigede medarbejdere, dels om de planer, der ligger for at komme videre i  virksomhedens liv. De tilbageværende ledere og medarbejdere sikres indblik i nye organiseringer i virksomheden og fremtidige mål, således at der skabes tryghed i hverdagen fremover. Medarbejderne får værktøjer til at være fremtidsrettede og ikke tilbageskuende. Eventuel skyldfølelse ved at være den, der blev, bearbejdes. Desuden gives ledere og medarbejdere indsigt i, hvilke forhold i daglig- dagen, de kan gøre noget aktivt ved, for at dagligdagen kommer til at fungere bedst  muligt også efter, at deres afskedigede kolleger har forladt virksomheden.

rammer

Seminarer skræddersys til virksomheden og de målgrupper, der deltager. Indholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og teorier om organisation og personlig udvikling. Seminarer afholdes fx af 1 dags varighed med max 20 deltagere pr. seminar. Seminarerne gennemføres af erfarne konsulenter.

metode

Seminarenes form er vidensbaseret og problemorienteret og består af korte teoretiske indlæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Desuden vises evt. film og inddrages video.