Forberedelse af samtlige medarbejdere ved afskedigelse

formål

I forbindelse med afskedigelser af en større gruppe medarbejdere i en virksomhed, er det vigtigt, at alle medarbejdere informeres bedst muligt om de tiltag, der er tilrettelagt for at mildne omstændighederne i den givne, triste situation.

Ved møde(r) informerer repræsentanter fra fx virksomhedens personale- og/eller uddannelsesafdeling om evt. fratrædelsesvilkår og -ordninger, således der skabes klarhed om disse. Desuden fremlægges tidshorisonten for diverse tiltag i forbindelse med afskedigelsesforløbet.

Konsulent(er) informerer om holdninger og reaktioner i en virksomhed, der står i en situation med ressourcetilpasning fx et afskedigelsesforløb. Medarbejderne gives herunder dels indsigt i hvilke krisereaktioner, de personligt vil kunne opleve i forbindelse med afskedigelsessituationen, dels hvilke reaktioner, de vil kunne opleve hos deres kollega. Desuden informeres kort om hvordan evt. krisereaktioner håndteres mest hensigtsmæssigt personligt og over for afskedigede kolleger.

Konsulent(er) informerer om evt. planlagte aktiviteter såsom seminarer, kurser o.a. 

rammer

Der gennemføres møde(r) fx af 1/2 dags varighed. Repræsentanter fra virksomheden og konsulenter fordeler tiden imellem sig efter gensidig aftale. Møderne kan fx have karakter af gå-hjem-møder.

metode

Mødeformen vil primært være vidensbaseret og bestå af oplæg i plenum med mulighed for efterfølgende diskussion.