Myers-Briggs Typeindikator

Myers-Briggs Typeindikator (MBTI) er ikke en egentlig ”test”, da den ikke måler færdigheder, evner og intelligens. MBTI beskriver først og fremmest menneskers værdifulde forskelligheder, der blandt andet afhænger af:  

  • Hvorhen den enkelte foretrækker at rette sin opmærksomhed?
  • Hvorledes den enkelte foretrækker at modtage nye indtryk?
  • Hvordan den enkelte foretrækker at træffe afgørelser?
  • Hvilken ”livsstil” den enkelte har antaget?

MBTI måler derfor udelukkende på personlige præferencer. Den viser, at vores præferencer er forskellige, således at vi interesserer os for forskellige ting, og tiltrækkes af forskellige områder. Det betyder, at mennesker med forskellige præferencer kan have sværere ved at forstå hinanden. der er forskel på, hvor den enkelte har sine stærke og svage sider. Alle har dog sit sæt af iboende stærke sider.  

Myers-Briggs Typeindikator er et meget anerkendt udviklingsværktøj, som især anvendes i forbindelse med teambuilding. Fordelen ved at bruge MBTI er især, at der skabes et fælles sprog til at tale om styrker og begrænsninger hos den enkelte og i forhold til teams som helhed. der arbejdes fx med ”team-kompas”, som giver mulighed for at danne sig et hurtigt overblik over et teams samlede styrker og begrænsninger.