Medarbejderudviklings samtalen

formål

Formålet er at øge lederens færdigheder i at håndtere medarbejderudviklingssamtalen (MU) som en udviklende dialog mellem leder og medarbejder. Lederen skal gives indsigt i, hvordan MU kan sikre, at lederens (virksomhedens) mål og medarbejderens kompetenceudvikling/-ønsker trækker i samme retning.

indhold

  • Medarbejderudviklingssamtalen som værktøj
  • Hvilke forudsætninger er et ”must”?
  • Hvordan sættes ”scenen”?
  • Kommunikation og kropssprog
  • Hvordan skabes en stemning med tillid og åbenhed?
  • Hvordan håndteres den ”lukkede” medarbejder?
  • Hvordan håndteres den ”åbne/talende” medarbejder?
  • Hvordan gives ros og ris?
  • Hvordan følges op på MU?
  • Træning via cases

rammer

Forløbet tager udgangspunkt i teorier om organisation, kommunikation og personlig udvikling. Kursetskræddersys til virksomheden og de målgrupper, der er aftagere af kursus. Kursusindholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og indhold og gennemføres som internat over 2 dage med 2 erfarne konsulenter. Der er max 16 deltagere pr. kursus.

metode

Kursusformen er vidensbaseret og problemorienteret og består af korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Den enkelte deltagers erfaringer inddrages, og der indgår rollespil. Der vises evt. film og inddrages video. Desuden sikres, at den enkelte kursist oplever forløbet personligt involverende