Den vanskelige samtale

formål

Formålet er at øge lederens færdigheder i at gennemføre ”den vanskelige samtale”. Lederen skal øge sit potentiale for at identificere og strukturere denne type samtale. Derfor skal lederen kunne skelne mellem dagligdags samtaler, som kan være besværlige, men som ikke kræver de særlige ”spilleregler”, der er for den vanskelige samtale. Samtalerne kan have årsag i flere ting, men er typisk samtaler, som vedrører mere alvorlige mangler i medarbejderens måde at håndtere sine arbejdsopgaver på. Lederen præsenteres for – og gøres fortrolig med enkle redskaber, der kan gøre samtalen mere konstruktiv og mindre følelsesladet. Lederen skal gennem indsigt, træning og feed-back på sin ”samtale-stil” gøres fortrolig med sine egne virkemidler, således at samtalerne kan opleves OK af både medarbejder og leder.

indhold

  •  Hvad går forud for den vanskelige samtale?
  •  Hvilke samtaler er ”vanskelige”?
  •  Struktur på ”vanskelige samtaler”
  •  Forskelle i kommunikationsformer
  •  Hvad karakteriserer min ”samtale-stil”?
  •  Hvordan håndterer jeg forskellige medarbejder-typer?
  •  Hvordan håndterer jeg følelsesmæssige reaktioner?
  •  Hvordan bruger jeg ”den vanskelige samtale” positivt?
  •  Kan ”vanskelige samtaler” forebygges?

rammer

Forløbet tager udgangspunkt i teorier om organisation, kommunikation og personlig udvikling. Kurset skræddersys til virksomheden og de målgrupper, der er aftagere af kursus. Kursusindholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og indhold og gennemføres som internat over 2 dage med 2 erfarne konsulenter. Der er max 16 deltagere pr. kursus.