Dialog of samarbejde

formål

Formålet er at give deltagerne indsigt og træning i at have en direkte, ærlig og ligeværdig kommunikation, der fremmer samarbejde. Ved at sætte fokus på forskellige aspekter, der fremmer eller hæmmer effektiv kommunikation, gives deltagerne konkret viden om og træning i at se virkningen af deltagernes egen måde at kommunikere på i forhold til sig selv og andre. Herunder skal arbejdes med konflikthåndtering. Formålet er desuden at sætte fokus på medarbejdernes arbejdsglæde og energi i dagligdagen, så håndtering af stressede situationer opleves løst på en konstruktiv måde. Åben dialog og samarbejde skal fremmes i gruppen internt og i forhold til ledere og andre faggrupper.

indhold

 • Hvad kendetegner det gode team?
 • Personlige værdier og visioner for samarbejde  
 • Hvordan kan jeg bruge min viden om MBTI-typekode? 
 • Forudsætninger for effektiv kommunikation
 • Indadvendt og udadvendt kommunikation
 • Hvordan undgås misforståelser?
 • Hvordan kan jeg sige nej – positivt? 
 • Hvordan gives komplimenter og kritik? 
 • Vanskelige situationer og konfliktløsning 
 • Træning og gruppearbejde 
 • Hvordan kan vi omsætte erfaringer fra kurset i dagligdagen?    

rammer

Trin 1:   Møde med præsention af konsulent(-er), Myers-Briggs Typeindikator(MBTI) og kursusprogram  

Trin 2:   Individuel tilbagemelding på MBTI-spørgeskema  

Trin 3:   2 dages kursus

metode

Kurset tager udgangspunkt i Myers-Briggs Typeindikator og teorier om kommunikation, personlig udvikling. Hver enkelt deltager får forud for kursets gennemførelse en individuel tilbagemelding på spørgeskema-besvarelse om personlige præferencer – Myers-Briggs Typeindikator. 

Desuden tager kurset afsæt i ovennævnte baggrund, formål, indhold og metode – samt medarbejdergruppens evt. særlige ønsker.   Kursusformen vil veksle mellem korte teoretiske indlæg med diskussion i plenum og praktiske øvelser – individuelt og i gruppe. Desuden vil den enkelte deltagers erfaringer blive inddraget for at målrette kursus-indholdet og engagere den enkelte.   

Kurset gennemføres med 1-2 erfarne konsulenter afhængig af gruppens størrelse.