Assertiv ledelse

formål

Formålet er at øge lederens færdigheder i at have en direkte, ærlig og ligeværdig kommunikation med medarbejdere i dagligdagen. Gennem assertionstræning  bliver lederen bedre til at afklare og håndtere egne og andres følelsesmæssige reaktioner og behov. Ved at få indsigt i assertiv adfærd øges lederens kompetence i forhold til at få sine budskaber igennem ved at kunne sige til og fra på en konstruktiv måde. Lederen trænes gennem øvelser og rollespil til at være bevidst om eget selvværd -respektere egne rettigheder – samtidig med at lederen respekterer andres rettigheder fx medarbejdernes. Formålet er derved at øge lederens færdigheder i samarbejde på ligeværdigt niveau.    

indhold

 • Personlig assertions-profil
 • Forskellige adfærdstyper
 • Forudsætninger for assertiv adfærd
 • Selvværd og selvtillid
 • Stille krav og afvise krav
 • Assertionsteknikker
 • Ligeværdig kommunikation
 • Personlige budskaber
 • Håndtering af din og andres vrede
 • Klare budskaber
 • Håndtering af ros og ris

rammer

Forløbet tager udgangspunkt i assertionsteori og kommunikation. Inden kurset udfyldes spørgeskemaer, som giver et billede af den enkelte deltagers assertions-profil. Der arbejdes videre med den personlige assertionsprofil på kurset. Kursetskræddersys til virksomheden og de målgrupper, der er aftagere af kursus. Kursusindholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og indhold og gennemføres som internat over 3 dage med 2 erfarne konsulenter. Der er max 12 deltagere pr. kursus.