Positiv stresshåndtering

formål

Formålet er at øge lederes eller medarbejderes færdigheder i at håndtere stress positivt. Deltageren skal gives indsigt i at skelne mellem positive og negative stress-signaler, så deltageren fx undgår at sidde i et ”fredeligt” møde og reagere, som om han/hun ”stod ansigt til ansigt” med en tiger. Desuden skal deltageren gives indsigt i, hvordan han/hun skaber en bedre balance mellem ekspedering af faste og ekstra arbejdsopgaver uden at ”overse” tid til for lederes vedkommende medarbejderne og fx mål og vision. For medarbejdernes vedkommende udvikling og evaluering. Deltagerne skal lære sit eget stress-potentiale at kende

indhold

  • Teorier om stress
  • Fysisk og psykisk stress
  • Hvad skaber stress?
  • Positive og negative stress-signaler
  • Hvornår skal du sige til og fra?
  • Teknikker til plan i arbejdet
  • Hvor er din stress-tærskel – og hvad ”trigger” dig?
  • Teknikker til afspænding

rammer

Forløbet tager udgangspunkt i teorier om organisation, stress og personlig udvikling. Kursetskræddersys til virksomheden og de målgrupper, der er aftagere af kursus. Kursusindholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og indhold og gennemføres som internat over 2 dage med 2 erfarne konsulenter. Der er max 16 deltagere pr. kursus.

metode

Kursusformen er vidensbaseret og problemorienteret og består af korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Den enkeltes erfaringer inddrages, og der indgår rollespil. Der vises evt. film og inddrages video. Desuden sikres, at den enkelte kursist oplever forløbet personligt involverende.