Konsulentrollen

formål

At give konsulenterne viden om organisationsmodeller, således at konsulenterne kan forstå den enkelte institutions organisatoriske niveau og give sparring fx i forhold til ledelsesinitiativer over for medarbejdere i institutionen, således at de overordnede mål tilgodeses. At give indsigt i forskellige konsulentroller, som indebærer både muligheden for kontrol og faglig sparring til lederne. Herunder at tilsynskonsulenterne gives værktøjer til at bruge sine personlige ressourcer som udgangspunkt i kontakten med institutionerne/lederne også i vanskeligere situationer

indhold

 • Forventninger til en tilsynskonsulent – krav og muligheder
 •  Dine forventninger til jobbet
 •  Gennemgang af forskellige organisationsmodeller
 •  Hvordan analyserer jeg en organisationskultur?
 •  Hvordan sker forandring?
 •  Hvordan håndterer jeg problemer og evt. konflikt?
 •  Mediation
 •  Dine styrker og begrænsninger
 •  Hvordan kan jeg kontrollere og give gode råd på samme tid?
 •  Hvordan får jeg mit synspunkt igennem på møder?
 •  Assertion
 •  Hvordan klarer jeg stressede situationer?
 •  Den vanskelige samtale
 •  Hvad gør jeg, når der er modstridende ønsker

rammer

Kurset gennemføres som internat med 2 moduler over 5 dage.

metode

Kurset gennemføres med korte teoretiske oplæg, individuelle forløb, gruppearbejde, cases, rollespil, og fælles dialog i plenum. Desuden inddrages den enkelte deltagers erfaringer, og der indgår rollespil. Der vises evt. film og inddrages video. Desuden sikres, at den enkelte kursist oplever forløbet personligt involverende. Der deltager 1-2 erfarne konsulenter afhængig af gruppens størrelse.