Konflikthåndtering for ledere

Hvorfor deltage ?

 • Fordi konflikter ikke er til at komme uden om i et moderne arbejdsliv med mange forandringer, og mere tværgående opgaveløsninger.
 • For at give dig indsigt i, hvorfor dine medarbejdere tænker, handler og reagerer, som de gør.
 • For at styrke din viden om konflikters natur og dynamik, således at du bliver bedre til at forebygge og løse konflikter både organisatorisk og medarbejdermæssigt.
 • For at undgå at dine budskaber bliver tolket forkert af dine medarbejdere og derved igangsætter konflikter.
 • For at øge din bevidsthed om de personlige ressourcer, du har og kan bruge til konfliktløsning.
 • For at give dig større sikkerhed i at dosere din intervention ved konflikter på en måde, så du hverken optræder konfliktsky eller for hurtigt eller dominerende.
 • For at give dig træning i at håndtere konflikter gennem praktiske eksempler.

hvad får du ud af kurset ?

Du får større indsigt i forudsætninger for konflikters opståen, forskellige konflikttyper og løsningsmetoder.  Desuden får du træning i konkrete konfliktløsnings-værktøjer, som gør dig bedre til at gå i dialog med medarbejdere individuelt eller i gruppe.  

Du får gennem konkrete cases og træning givet større selvindsigt, for derigennem at kunne bruge dine ressourcer optimalt i forhold til konflikthåndtering og konfliktforebyggelse. Desuden får du sat fokus på organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold, som kan forstærke eller formindske konflikter.

kursus indhold

 • Hvad er en konflikt?
 • Organisatoriske konflikter
 • Forskelle i medarbejderadfærd ved konflikter
 • Forskelle i lederadfærd ved konflikter
 • Hvad kan konflikter bruges til?
 • Dine styrker og begrænsninger ved konfliktløsning
 • Kommunikations- og samtaleteknik ved konflikter
 • Reflekterende team som metode ved problemløsning
 • Ligeværdig konfliktløsning
 • Håndtering af vrede ved konflikt
 • Forudsætninger for et godt samarbejdsklima
 • Træning af værktøjer

kurusformen

Kurset tager udgangspunkt i teorier om organisation, konfliktløsning og kommunikation. Desuden tages afsæt i de målgrupper, der deltager. Kurset gennemføres som internat over 3 dage med 2 erfarne konsulenter. Der er max 16 deltagere pr. kursus.

Kursusformen er vidensbaseret og problemorienteret, og består af korte teoretiske oplæg, træning individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Der indgår rollespil, og der gives sparring til den enkelte. Desuden inddrages den enkelte deltagers erfaringer.