Stress-coaching for ledere

Formål

At øge ledernes indsigt i begrebet stress og stress-håndtering. Desuden at øge ledernes færdigheder til at anvende forskellige coping-strategier og forstå hvilke faktorer, der fremmer og hæmmer udvikling af stress. Den enkelte leder skal præsenteres for værktøjer, der kan bruges dels i forhold til håndtering af egen evt. stress, dels i forhold til håndtering af stress individuelt hos den enkelte medarbejder og generelt i medarbejdergruppen. Formålet er også at give lederne idéer til, hvordan de på et praktisk plan kan forholde sig organisatorisk og ledelsesmæssigt til faktorer, der kan virke som stressorer i hverdagen.

Lederen skal lære sit eget stress-potentiale at kende.

indhold

 • Fysisk og psykisk stress
 • Historien om en zebra
 • Hvad skaber stress?
 • Positive og negative stress-signaler
 • Hvordan viser stress sig?
 • Forskelle i personlighed og stress
 • Stress og værdier
 • Stress og arbejdsglæde
 • Hvor er din stress-tærskel?… og dine medarbejderes?
 • Lederen kan gøre forskellen
 • Sådan styrer I kampen mod stressen
 • Praktiske øvelser

metode

Kursusformen er vidensbaseret og procesorienteret. Der veksles mellem korte teoretiske oplæg og øvelser individuelt og i gruppe. Den enkelte leders erfaringer inddrages praktisk og gennem diskussion i grupper og i plenum. Der lægges vægt på aktiv involvering af den enkelte med erhvervspsykologerne som tovholdere på processen.Vi forsøger at indkredse, hvad der VIRKER bedst og mest effektivt – BEST PRACTICES – individuelt og i virksomheden.
Vi prøver at finde eksempler på, hvad vi har lært om stress-håndtering i lyset af øvelser og feedback med fokus på konkrete, realistiske justeringer i fremtiden? F.eks. i relation til idé, indhold og form, aktører og metode. Hvis I har mødt barrierer, hvad har I så konkret gjort for at komme videre?
Vi vil anvende forskellige arbejdsredskaber som evt. vil være OPEN SPACE, REFLEKTERENDE TEAM eller lignende.