Mindfulness

Mindfulness har 2 centrale punkter:

  • evnen til nærvær
  • fuld opmærksomhed på det der er lige nu, eller tilstedeværelse med alle sanser vågne.

Med mindfulness opleves følelser og tanker som de er, men vurderes ikke – de observeres blot, hvilket giver en selv et indblik i hvorledes man selv er.

Ved at se på egne tankemønstre fås et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres.

Bevidsthed om sig selv og egne reaktioner giver mulighed for objektivt at forholde sig hvad der end måtte opstå i nuet. Derved opøves en evne til at agere i stedet for at reagere.

Med mindfulness lærer du at komme mere til stede i dig selv, så du ikke bliver taget til fange af negative og deprimerende tanker. Du lærer at være fuldt tilstede der hvor du er NU. Du får et effektivt og veldokumenteret redskab til reduktion af stress og angst, samt forebyggelse af depression.

Mindfulness hjælper med stor succes i både privat- og arbejdsliv til reduktion af stress, begrænser stressrelaterede sygdomme, og er en stor hjælp til personer med angst, alvorligt syge samt smertepatienter. 

Kurser:

  • Introduktion til mindfulness (max. 12 deltagere)
  • Mindfulness og coaching (1:1 individuelt forløb)
  • Mindfulness over 8 aftner (max. 8 deltagere)
  • Mindfulness weekend (max. 8 deltagere)