Coaching

FORMÅL

Formålet er at øge lederens færdigheder i at fungere som coach. Lederen skal øge sit potentiale for at optræde i forskellige coach-roller, som kan øge engagementet hos medarbejderne. Derfor skal lederen kunne skelne mellem forskellige ledelsesopgaver, hvor han/hun med succes kan bruge coaching eller bør bruge andre lederroller. Lederen skal kunne identificere medarbejder-niveauer i forhold til den coaching-model, som lederen bruger. Lederen skal gøres fortrolig med centrale elementer i coaching og kunne overføre denne viden på konkrete eksempler fra egen hverdag. Desuden skal lederen gives konkrete værktøjer til at anvende coaching som ledelsesstil. Som centralt element trænes lederen i stille ”gode spørgsmål”, som udfordrer medarbejdere til at tage mere ansvar for opgaveløsning og tænke kreativt. Generelt er formålet at øge en samtalekultur.

INDHOLD

  • Hvad er coaching?
  • Hvorfor bruges et udtryk fra idræt nu i virksomheder?
  • Lineær og cirkulær tankegang
  • Hvornår er det godt at coache som leder?
  • Hvornår er det klogt at lade være?
  • Identificering af konkrete ledelsesopgaver egnet til coaching
  • Identificering af medarbejder-niveauer
  • Medarbejder-barrierer
  • Personligt coach-potentiale
  • Identificering af egne ledelsesopgaver egnet til coachingTræning  

RAMMER

Forløbet tager udgangspunkt i teorier om organisation, kommunikation og personlig udvikling. Kursetskræddersys til virksomheden og de målgrupper, der er aftagere af kursus. Kursusindholdet tager udgangspunkt i ovennævnte formål og indhold og gennemføres som internat over 3 dage med 2 erfarne konsulenter. Der er max 16 deltagere pr. kursus.

METODE

Kursusformen er vidensbaseret og problemorienteret og består af korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser individuelt og i gruppe samt fælles dialog i plenum. Den enkeltes erfaringer inddrages, og der indgår rollespil. Der vises evt. film og inddrages video. Desuden sikres, at den enkelte kursist oplever forløbet personligt involverende.